motivator indonesia training didik madani

January 10, 2013

Didik Madani, Inspirator PIES POWER Training

Sebuah model baru training pengembangan diri dan Leadership di rangkai oleh Didik Madani. Model itu dinamakan dengan “PIES POWER”. Konsep PIES POWER menjadi acuan penyampaian materi PIES […]